Programy

W roku szkolnym 2010/2011 uczestniczyliśmy w programie "Szkoła z klasą 2.0". Miał on na celu wypracowanie zasad dotyczących korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu.

W I semestrze nauczyciele z uczniami mieli za zadanie opracowanie szkolnego Kodeksu 2.0, czyli zestawu reguł korzystania z TIK w nauczaniu i uczeniu. Chodzi o zdobywanie, rozwijanie i sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów, ale także o komunikację wewnątrz szkoły, bezpieczeństwo w sieci, pamiętanie o prawach autorskich podczas korzystania z zasobów Internetu itp. Pierwotna wersja kodeksu została opracowana w oparciu o wnioski z dyskusji w klasach (debaty klasowe) i po przeprowadzeniu debaty szkolnej.

W II semestrze Kodeks 2.0 podlegał testowaniu, także podczas pracy nad projektami edukacyjnymi 2.0.

RELACJE Z PRAC NAD KODEKSEM