WIZJA SZKOŁY

Nasza Szkoła to drugi dom, w którym współpracując
z Rodzicami dbamy o wszechstronny rozwój każdego ucznia,
w oparciu o wartości wypływające z życia i nauczania
naszego Patrona Ojca Świętego Jana Pawła II.

MISJA SZKOŁY

Prawdziwie wielkim jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć.    Jan Paweł II

W naszej szkole uczymy prawdy,
kształtujemy wrażliwość na piękno,
wychowujemy do twórczego działania i współpracy.


Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach (w trakcie nowelizacji)

Program wychowawczy na rok szkolny 2016/2017

Koncepcja pracy szkoły

System przeciwdziałania przemocy i agresji w szkole

Prawa ucznia - Obowiązki - Nagrody i kary


Wzór zwolnienia z zajęć i usprawiedliwienia nieobecności ucznia

Wzór zgody na udział w dyskotece szkolnej