WIZJA SZKOŁY

Nasza Szkoła to drugi dom, w którym współpracując
z Rodzicami dbamy o wszechstronny rozwój każdego ucznia,
w oparciu o wartości wypływające z życia i nauczania
naszego Patrona Ojca Świętego Jana Pawła II.

MISJA SZKOŁY

Prawdziwie wielkim jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć.    Jan Paweł II

W naszej szkole uczymy prawdy,
kształtujemy wrażliwość na piękno,
wychowujemy do twórczego działania i współpracy.


Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach

Program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2018/2019

Procedury prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania

Procedury i działania w kierunku zapobiegania niedostosowaniu społecznemu, przestępczości i agresji wśród młodzieży

System przeciwdziałania przemocy i agresji w szkole