WIZJA SZKOŁY

Nasza Szkoła to drugi dom, w którym współpracując
z Rodzicami dbamy o wszechstronny rozwój każdego ucznia,
w oparciu o wartości wypływające z życia i nauczania
naszego Patrona Ojca Świętego Jana Pawła II.

MISJA SZKOŁY

Prawdziwie wielkim jest ten człowiek,
który chce się czegoś nauczyć.    Jan Paweł II

W naszej szkole uczymy prawdy,
kształtujemy wrażliwość na piękno,
wychowujemy do twórczego działania i współpracy.