Dzięki współpracy z Parafialnym Uczniowskim Klubem SportOwym "Karol" istnieje możliwość finansowego wsparcia naszej szkoły poprzez przekazanie 1% podatku.
Zebrane środki zostaną w całości przekazane szkole i zagospodarowane na działalność statutową SP1.

Uprzejmie prosimy rodziców uczniów o włączenie się do akcji "Przekaż 1% podatku na naszą szkołę".
Wystarczy wypełnić formularz zeznania podatkowego PIT według wzoru:

Numer KRS: 0000445357
Cel szczegółowy:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach

 

Informacje o realizacji środków uzyskanych z darowizny 1% podatku

W roku 2018 dzięki życzliwości i przychylności 33 rodzin/osób prywatnych pozyskaliśmy kwotę 3 159,30 zł w ramach akcji „1% dla mojej szkoły” (umowa partnerska z PUKS KAROL- STOWARZYSZENIE z 2014 roku).

Dziękujemy wszystkim, którzy 1% podatku przekazali na cele statutowe Szkoły Podstawowej nr 1 w Wadowicach.
Część darczyńców jest anonimowa i nie możemy imiennie podziękować. Mamy nadzieję, że w jakiś sposób, wcześniej czy później dotrze do Państwa nasza wdzięczność. Pełna lista z danymi osób i kwotami znajduje się w dokumentacji Rady Rodziców.

W tym roku planujemy uzupełnić zużywający się sprzęt sportowy (tj. piłki do siatkówki, piłki lekarskie, gry plenerowe) oraz zakup nagród dla sportowców klas VIII i dystrybutora z wodą pitną odpowiednio filtrowaną na zaplecze sportowe (do uzgodnienia z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim).

W ubiegłych latach odpis z podatku wykorzystaliśmy na zakup:

  • aparatu fotograficznego,
  • przejezdnego wózka na piłki,
  • medali i nagród dla sportowców,
  • 5 szt. zegarów szachowych,
  • sprzętu pływackiego,
  • strojów sportowych dla zawodników,
  • słupków do siatkówki.

Dziękujemy  Państwu za miłe wsparcie!
Dyrekcja, nauczyciele