Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 2003 r. Należą do niego uczniowie z klas IV-VI. Opiekunem koła jest mgr Bogusław Porzuczek.

Zasadniczym celem zajęć jest wdrażanie młodzieży szkolnej do aktywnego wypoczynku i rekreacji na łonie natury oraz poznanie własnego regionu, jego historii, kultury, flory i fauny. Zajęcia realizowane są głownie poprzez wycieczki krajoznawcze, rajdy, marsz na orientację i różne imprezy turystyczne.

 

Rok szkolny 2016/2017

# Tytuł artykułu Autor
1 Sukces w marszach na orientację Bogusław Porzuczek
2 III eliminacja AndInO w Andrychowie Bogusław Porzuczek
3 II eliminacja XXII edycji AndInO Bogusław Porzuczek
4 Mikołajki na Leskowcu Bogusław Porzuczek
5 XXV Rajd Szlakami Legionów Bogusław Porzuczek
6 I eliminacja XXII edycji AndInO Bogusław Porzuczek
7 Na Magurce Wilkowickiej Bogusław Porzuczek
8 Rajd Rodzinny na Królową Beskidów Bogusław Porzuczek
9 Rycerzowa nocą Bogusław Porzuczek
10 Rajd rowerowy do Mucharza Bogusław Porzuczek