Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 2003 r. Należą do niego uczniowie z klas IV-VI. Opiekunem koła jest mgr Bogusław Porzuczek.

Zasadniczym celem zajęć jest wdrażanie młodzieży szkolnej do aktywnego wypoczynku i rekreacji na łonie natury oraz poznanie własnego regionu, jego historii, kultury, flory i fauny. Zajęcia realizowane są głownie poprzez wycieczki krajoznawcze, rajdy, marsz na orientację i różne imprezy turystyczne.

 

Rok szkolny 2016/2017

# Tytuł artykułu Autor
1 III eliminacja AndInO w Andrychowie Bogusław Porzuczek
2 II eliminacja XXII edycji AndInO Bogusław Porzuczek
3 Mikołajki na Leskowcu Bogusław Porzuczek
4 XXV Rajd Szlakami Legionów Bogusław Porzuczek
5 I eliminacja XXII edycji AndInO Bogusław Porzuczek
6 Na Magurce Wilkowickiej Bogusław Porzuczek
7 Rajd Rodzinny na Królową Beskidów Bogusław Porzuczek
8 Rycerzowa nocą Bogusław Porzuczek
9 Rajd rowerowy do Mucharza Bogusław Porzuczek