Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 2003 r. Należą do niego uczniowie z klas IV-VIII. Opiekunem koła jest mgr Bogusław Porzuczek.

Zasadniczym celem zajęć jest wdrażanie młodzieży szkolnej do aktywnego wypoczynku i rekreacji na łonie natury oraz poznanie własnego regionu, jego historii, kultury, flory i fauny. Zajęcia realizowane są głownie poprzez wycieczki krajoznawcze, rajdy, marsz na orientację i różne imprezy turystyczne.

 

Rok szkolny 2019/2020

# Tytuł artykułu Autor
1 XXVIII Rajd Szlakami Legionów Monika Marcinkiewicz
2 Pierwszy marsz AndInO Monika Marcinkiewicz