Programy

Uczniowie klasy III naszej szkoły zostali objęci Programem Wczesnej Profilaktyki "Cukierki".
Program oparty na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak pt. "Cukierki". Adresowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych oraz ze starszych grup przedszkolnych.

Cele zajęć to:

  • przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych;
  • kształtowanie troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi,
  • kształtowanie postawy dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi;
  • rozwijanie u uczniów postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego i technicznego jako osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły.

Podczas zajęć wykorzystuje się metody aktywizujące: wspólna lektura bajki "Cukierki" i praca z dziećmi na bazie tekstu, drama, burza mózgów, praca w grupach, gry dydaktyczne.