Programy

Program Edukacyjno-Terapeutyczny "Ortograffiti" to kompleksowy system pomocy uczniom z dysleksją, realizowany wspólnie z Polskim Towarzystwem Dysleksji. Program stwarza warunki, w których możliwe jest objęcie opieką każdego dziecka z dysleksją, bez względu na możliwości szkoły czy poradni.

Nauczyciele naszej szkoły prowadzą w klasach IV-V zajęcia "Ortograffiti", w których uczestniczą nie tylko osoby ze stwierdzoną dysleksją, dysortografią czy dysgrafią, ale i mające trudności w nauce ortografii. Uczniowie pracują w niewielkich grupach, wypełniając pod kierunkiem nauczyciela specjalne zeszyty ćwiczeń "Ortograffiti", a także samodzielnie w domu.