Programy

Projekt Boci@n polega na prowadzeniu obserwacji bocianów białych, ich gniazd i żerowisk oraz podejmowaniu działań przyczyniających się do zachowania tych ptaków w naszym kraju. Jest adresowany zarówno do osób indywidualnych, jak i szkół, organizacji społecznych, urzędów i instytucji.

Ma on na celu:

  • czynną ochronę bociana białego i jego siedlisk w Polsce,
  • rozbudowę ogólnopolskiej sieci osób i instytucji pomagających bocianom,
  • stałą kontrolę polskiej populacji bociana białego,
  • propagowanie wiedzy o bocianach i idei ochrony tych ptaków.

W projekcie uczestniczą także uczniowie naszej szkoły - członkowie Koła Bociana, prowadzonego przez p. Małgorzatą Nowakowską. Prowadzą oni obserwacje gniazd bociana białego w Wadowicach, poznają zwyczaje tych ptaków. Aby zwrócić uwagę społeczeństwa na potrzebę ochrony bociana białego i jego siedlisk, 31 maja obchodzony jest Dzień Bociana.