Programy

Od roku szkolnego 2007/2008 bierzemy udział w programie "Ratujemy i Uczymy Ratować". Dzięki Jurkowi Owsiakowi i Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, nauczyciele naszej szkoły - p. Marzena Pałosz i p. Renata Zegiel - zostali przeszkoleni do prowadzenia zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy wśród uczniów klas I-VI.

Zajęcia przeprowadzane w każdej klasie są podzielone na dwie części: teoretyczną i praktyczną.

Dzieci uczą się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy: od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon, po najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej. Otrzymują również specjalne podręczniki, które pomagają w przyswajaniu i usystematyzowaniu zdobytej wiedzy. W części praktycznej praktycznej korzystamy ze specjalistycznego sprzętu (m.in. z fantomów), który otrzymaliśmy od Fundacji WOŚP. Po zaliczonym egzaminie uczniowie otrzymują certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy.