Programy

Od października 2016 r. w naszej szkole realizujemy program wychowawczo-profilaktyczny "Spójrz inaczej". W tym roku szkolnym w programie uczestniczą uczniowie klas: 2a, 2b, 2d, 3b, 5a i 5b. Autorami  programu "Spójrz inaczej" są Andrzej Kołodziejczyk, Ewa Czemierowska i Tomasz Kołodziejczyk.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w ramach zajęć z wychowawcą i są prowadzone przez przeszkolonych nauczycieli, pedagoga, psychologa i logopedę. Program uczy rozumienia siebie i innych, rozpoznawania i zaspokajania własnych potrzeb i wyrażania emocji w sposób konstruktywny, lepszego radzenia sobie z różnymi problemami, umiejętności współżycia z innymi i znajdowania w sobie oparcia w sytuacjach trudnych, tak, aby w przyszłości nie sięgać w tym celu po środki uzależniające. Zajęcia są lubiane przez dzieci, mają one charakter warsztatowy. Siedząc w kręgu, uczniowie rozmawiają na dany temat, chętnie dzielą się własnymi spostrzeżeniami, doświadczeniami. Pracują w grupach, przedstawiają scenki, wykonują prace plastyczne.

ZOBACZ ZDJĘCIA