Programy

We wrześniu 2010 r. braliśmy udział w akcji "Odblaskowa szkoła".

Odblaskowa szkoła

Akcja miała formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe.

CELE AKCJI „ODBLASKOWA SZKOŁA”:

 • zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe,
 • zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci do 15 lat z elementów odblaskowych,
 • promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym,
 • możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych w drodze do i ze szkoły.

NASI SPONSORZY:

 • TMT – Jacek Stecko, Stanisław Kwaśny, Mariusz Jasiński
 • Wiesław Kocur - KOBUD
 • Marcin Krzemień
 • Wojciech Wilkoński – Prywatny Zakład Stomatologiczny
 • Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Wadowice
 • Statoil Poland
 • Anna i Bogdan Tyrybonowie

JAKIE DZIAŁANIA UDAŁO SIĘ NAM PRZEPROWADZIĆ?

KONKURSY:

 • konkurs plastyczny "Jestem bezpieczny w ruchu drogowym"
 • konkurs wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego dla klas młodszych
 • konkurs wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego dla klas starszych (podczas festynu szkolnego)
 • konkurs literacki dla klas IV-VI na najciekawszą rymowankę
 • konkurs plastyczny dla klas I (udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej STATOIL pod hasłem "Bezpieczeństwo Dziecka na Drodze")

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE:

FESTYN SZKOLNY "Pożegnanie lata 2010"

 • hasło przewodnie festynu - " Bezpiecznie w rodzinie – bezpiecznie w ruchu drogowym"
 • pokonkursowa wystawa prac plastycznych
 • tor rowerowy w miasteczku BRD (sprawdzanie znajomości przepisów ruchu drogowego)
 • spotkanie z policją oraz strażą pożarną

INNE DZIAŁANIA: