Programy

Informujemy, że bierzemy udział w projekcie "Dotacje na innowacje" "Inwestujemy w Waszą  przyszłość", współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i nasza szkoła otrzymała z tego tytułu 14 laptopów oraz 2 drukarki laserowe.

Sprzęt będzie wykorzystywany przez uczniów:

  • na lekcjach informatyki i pozostałych zajęciach lekcyjnych,
  • na zajęciach pozalekcyjnych, świetlicowych,
  • po zajęciach lekcyjnych.

Ze sprzętu można korzystać indywidualnie:

  • w świetlicy szkolnej (w godz. 7.00 - 16.30),
  • w bibliotece szkolnej (w godzinach otwarcia).