Szkoła Rodzica

W codziennym pośpiechu rodzice coraz mniej z dziećmi rozmawiają i mało im czytają - warto to zmienić! Kontakt z żywym słowem wyparła telewizja, której narzędziem nie jest język, lecz obraz. W efekcie dzieci coraz gorzej znają język, w szkole nie rozumieją prostych tekstów i poleceń. Coraz mniej także same czytają, ponieważ czytanie niezrozumiałych słów i zdań jest trudne i nudne, znacznie mniej atrakcyjne od telewizji.

Głośne czytanie dzieciom jest dziś ważniejsze niż było kiedykolwiek w przeszłości:

 • Lawinowo rośnie ilość informacji i wiedzy. Kto nie czyta, nie nadąży za zmianami we współczesnym świecie.
 • Czytanie chroni dzieci przed uzależnieniem od telewizji i komputerów.
 • Czytanie jest dobrą alternatywą dla fałszywych wartości masowej kultury.

Rodzice nie zawsze są świadomi, że wspólne czytanie może bardzo pomagać w wychowaniu dziecka.

W książkach znajdujemy często fragmenty, które mogą posłużyć jako rozwiązania konkretnych sytuacji, z którymi dziecko styka się w życiu.
Dobra literatura dla dzieci daje dobre wzorce zachowania. Dla rodziców to bezcenna pomoc w kształtowaniu właściwych postaw i nawyków dziecka.
Czytanie uczy dzieci odróżniania dobra od zła i zachęca do refleksji nad konsekwencjami własnych słów i czynów. W dzisiejszym świecie zdominowanym przez agresywne wzorce masowej kultury i pogoń za pieniądzem szczególnie ważne jest nauczanie młodego pokolenia wartości moralnych, takich jak uczciwość, szacunek, odpowiedzialność, życzliwość, rozum, odwaga, czy sprawiedliwość.

Czytanie dziecku to także:

 • rozbudzanie ciekawości świata,
 • dalsze budowanie bogatego języka,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • ćwiczenie koncentracji i umiejętności słuchania,
 • pogłębianie więzi między rodzicami i dzieckiem,
 • uczenie myślenia i wartości moralnych,
 • wspólne przeżywanie z bohaterami książek emocjonujących przygód,
 • wyrabianie nawyku czytania i zdobywania wiedzy,
 • przygotowanie do wymagań, jakie stawia nauka w szkole.

Warto czytać na głos dziecku także wtedy, gdy rozpocznie już naukę w szkole. Dla większości dzieci opanowanie techniki czytania to dość duże wyzwanie. Zanim zaczną dobrze czytać, muszą włożyć w to wiele wysiłku. W tym czasie dzieci pracują na bardzo prostych tekstach, które najczęściej nie są ciekawe, inspirujące i rozbudzające wyobraźnię. Ponadto dla wielu dzieci nauka czytania kojarzy się także z dużym stresem, zwłaszcza, gdy nauczyciel ocenia postępy przy całej klasie.

Jeszcze przez kilka lat ta różnica pomiędzy złożonością tekstu samodzielnie czytanego, a tekstu, którego dziecko może słuchać jest bardzo duża. A to znaczy, że przestając dziecku głośno czytać w początkach nauki szkolnej, pozbawiamy je wielkiej szansy na rozwój języka i umiejętności rozumienia świata.

Zawsze dopasowujmy lekturę do upodobań małego słuchacza, tak, by czytanie było odczuwane jako przyjemność i prawdziwa przygoda. Poznając kolejne książki, dziecko ma szansę na większy sukces w szkole. Duży zasób słownictwa, umiejętność myślenia i wypowiadania się, większa wiedza o świecie – to atuty, które trudno przecenić.

Na podstawie: www.rodzinneczytanie.pl