Szkoła Rodzica

Kwestionariusz objawów dysleksji u dorosłych (KODD)

(Opracowany przez dra Michaela Vinegrada, przetłumaczony na język polski przez Martę Bogdanowicz oraz Grażynę Krasowicz)

Przy każdym pytaniu odpowiedz: TAK lub NIE. Uważaj, aby nie przeoczyć żadnego z pytań. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, zaznacz odpowiedź, która wydaje Ci się bliższa prawdy.

 1. Czy masz trudności z odróżnieniem prawej od lewej strony?
 2. Czy posługiwanie się mapą lub orientowanie się w nieznanym terenie sprawia ci trudność?
 3. Czy czytanie na głos jest dla Ciebie trudne i nieprzyjemne?
 4. Czy przeczytanie jednej strony w książce zabiera ci więcej czasu niż innym osobom?
 5. Czy sprawia Ci trudność zapamiętanie sensu przeczytanego tekstu?
 6. Czy czytanie długich tekstów, grubych książek jest dla Ciebie przykre i męczące?
 7. Czy robisz błędy ortograficzne?
 8. Czy Twoje pismo jest trudne do odczytania?
 9. Czy wystąpienia, podczas których wypowiadasz się publicznie, wprawiają Cię w zakłopotanie?
 10. Czy sprawia Ci trudność zapamiętanie informacji telefonicznych, a następnie dokładne przekazanie ich treści?
 11. Czy zdarza Ci się, że podczas wymawiania długich słów masz trudności z zachowaniem właściwej kolejki następujących po sobie głosek?
 12. Czy sprawia Ci trudność dodawanie w pamięci (bez użycia palców lub kartki)?
 13. Czy zdarza się, że podczas korzystania z telefonu mylą Ci się cyfry przy wykręcaniu numeru?
 14. Czy sprawia Ci trudność płynne wymienianie kolejnych nazw miesięcy w roku?
 15. Czy sprawiłoby Ci trudność wymienianie kolejnych nazw miesięcy od końca do początku?
 16. Czy mylą Ci się daty i godziny, przez co zdarza Ci się przegapić jakieś spotkanie
 17. Czy podczas wypisywania formularzy, czeków, często się zdarza, że popełniasz pomyłki?
 18. Czy formularze uważasz za niejasne i trudne do wypełnienia?
 19. Czy zdarza Ci się mylić numery autobusów, takie jak 95 i 59?
 20. Czy miałeś trudności z nauczeniem się tabliczki mnożenia w szkole?

Jeżeli na większość pytań odpowiedź jest pozytywna, istnieje duże prawdopodobieństwo dysleksji. Dziewięć lub więcej pozytywnych odpowiedzi (TAK) w pełnym kwestionariuszu stanowi potwierdzenie dysleksji.