Programy

W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie klas I–III brali udział w edukacyjnym projekcie profilaktycznym "Kabecjanie dają radę" obejmującym tematykę bezpieczeństwa w zakresie najbliższego otoczenia: w domu, w szkole, na drodze i podczas zabawy.
Realizacja projektu obejmowała trzy miesiące – marzec, kwiecień, maj. Edukacyjne gry i zabawy, spotkania z policjantami, strażakiem, higienistką, pedagogiem szkolnym i logopedą oraz instruktorem pierwszej pomocy miały miejsce w każdej klasie raz na tydzień. tworząc cykl 12 lekcji o bezpieczeństwie.

Celem zajęć było:

  1. przekazanie w atrakcyjny sposób wiedzy o bezpiecznym stylu życia,
  2. nauka oceny sytuacji zagrażających zdrowiu dziecka,
  3. kształtowanie nawyków związanych z odpowiedzialnym zachowaniem
  4. budowanie dobrych relacji z przedstawicielami służb ratownictwa.

Projekt zorganizowali: Stowarzyszenie Laboratorium Troski, Kredyt Bank, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. oraz Polski Czerwony Krzyż we współpracy z Komendą Policji w Wadowicach. Koordynatorem na terenie szkoły była pani Monika Marcinkiewicz.