Programy

W 2015 roku nasza szkoła zgłosiła się do programu "Edukacja przez szachy w szkole". Założeniem projektu jest prowadzenie przez co najmiej dwa lata dla całego oddziału klasowego zajęć szachowych (dzieci w żaden sposób nie są selekcjonowane, na koniec roku szkolnego otrzymują opisową ocenę z zajęć na świadectwie).
Przeszkolonych zostało trzech nauczycieli, od PZSzach otrzymaliśmy szachownice, komplety bierek szachowych wraz z tablicą demonstracyjną.

 


We wrześniu trzy oddziały klasy drugiej rozpoczęły obowiązkową naukę gry w szachy. W kolejnym roku szkolnym do trzecioklasistów kontynuujących naukę dołączyły cztery oddziały klasy drugiej. W bieżącym roku szkolnym 2017/2018 udziałem w programie objęte zostały wszystkie klasy I-III (łącznie 9 oddziałów).

Nauka gry w szachy wpłynęła na zwiększenie aktywności umysłowej uczniów, rozwinęła ich kreatywność, zdolność koncentracji. 
Dla chętnych uczniów co roku są organizowane turnieje o tytuł szachowego mistrza szkoły lub klasy. Wiosną reprezentacja szkoły bierze udział w wojewódzkim turnieju finałowym programu "Edukacja przez szachy w szkole" w Krakowie.

ZOBACZ ZDJĘCIA