Programy

W roku szkolnym 2007/2008 zostaliśmy wybrani do programu Akademia Misia Ratownika.
Ten profilaktyczny projekt adresowany był do dzieci z klas I-III i miał na celu zmniejszenie liczby wypadków z udziałem dzieci poprzez kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań w zakresie ruchu drogowego, zagrożeń związanych z przestępczością, profilaktyki przeciwzakrzepowej oraz udzielania pierwszej pomocy.

Akademia Misia Ratownika

Podsumowaniem nauki w Akademii Misia Ratownika stał się turniej wiedzy dotyczący bezpieczeństwa pod hasłem "Jeden z dwunastu", który odbył się 31 marca 2008 r. Uczniowie odpowiadali na pytania z zakresu ruchu drogowego, sprawdzające znajomość listów od Misia Ratownika oraz w wiadomości z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Gośćmi spotkania byli: policjanci, przedstawiciel straży pożarnej, higienistka szkolna i pedagog szkolny, z którymi współpracowali nauczyciele w trakcie Akademii.