Szkoła Rodzica

Motywacja - to siła psychiczna, która niejako zmusza do rozpoczęcia danej czynności i jej kontynuowania.
Silna motywacja powinna pochodzić z wnętrza dziecka, a nie być wynikiem presji z zewnątrz.

  1. Nie porównuj dziecka z innymi, wskazując tylko na jego wady.  Zawsze dostrzeż jego mocne strony!
  2. Zawsze doceniaj i chwal wysiłek dziecka!
  3. Zauważaj nawet drobne sukcesy dziecka.
  4. Nie stawiaj wymagań, którym dziecko nie jest w stanie sprostać.
  5. Wspieraj jego prawdziwe pasje, zamiłowania i talenty.
  6. Nagradzaj stosownie do sytuacji. Pamiętaj, że dla dziecka czasem większą nagrodą jest twoje uznanie, niż nagroda materialna.
  7. Pokaż, że nauka ze szkoły przydaje się w życiu.
  8. Właściwie organizuj mu miejsce i czas do nauki.