Patron szkoły
Migawki z obszernej panoramy pontyfikatu Jana Pawła II
Rok Wydarzenia
1978 „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”, pierwsze przesłanie wypowiedziane podczas ceremonii inauguracji pontyfikatu papieża Jana Pawła II.
1979 Pierwsza pielgrzymka papieska do Ojczyzny; po raz pierwszy w historii namiestnik Chrystusa stanął na polskiej ziemi.
1980 Synod biskupów poświęcony zadaniom rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym.
1981 Najdramatyczniejszy rok pontyfikatu, papież zostaje postrzelony przez Turka Ali Agcę, któremu Jan Paweł przebaczył. 
1982 W Fatimie Jan Paweł II podziękował Matce Bożej za ocalenie życia i przekazał kulę, którą był postrzelony w czasie zamachu.
1983 Jan Paweł II ogłosił Jubileuszowy Rok 1950–lecia Odkupienia.
1984 Pierwsza od 600 lat kanonizacja poza Rzymem – 103 męczenników w Korei.
1985 Jan Paweł II pisze swój słynny list „Do młodych całego świata”. Troska o młodych była Jana Pawła II istotnym elementem Jego pontyfikatu.
1986 Po raz pierwszy od czasów św. Piotra papież przekracza próg żydowskiej synagogi i uczestniczy w spotkaniu z rzymską wspólnotą judaistyczną.
1987 Jan Paweł II ogłosił ten rok jako Rok Maryjny.
1988 Jan Paweł II otwiera na terenie Watykanu Schronisko dla ubogich „Dar Maryi”, które zostało zbudowane na jego polecenie.
1989 Upadek muru berlińskiego symbolizuje koniec komunizmu w Europie. Jan Paweł II w tym upadku miał swój duży udział.
1990 Jan Paweł II odwiedza trędowatych w leprozorium w Afryce i kieruje Orędzie na Światowy Dzień Chorych na Trąd. 
1991 Po raz pierwszy po demontażu systemu komunistycznego biskupi ze Wschodu i Zachodu kontynentu europejskiego mogli spotkać się na specjalnym synodzie.
1992 Zostaje opublikowany ujednolicony Katechizm Kościoła Katolickiego.
1993 Po raz pierwszy obchodzony jest Światowy Dzień Chorego.
1994 Zostaje opublikowany głośny List Apostolski „Tertio Millenio Adveiente”, w którym papież, w związku z przygotowaniem Jubileuszu Roku 2000, wzywa Kościół do dokonania historycznego rachunku sumienia. 
1995 W ramach podróży do Stanów Zjednoczonych Jan Paweł II przemawia na forum ONZ.
1996 Złoty Jubileusz Kapłaństwa Jana Pawła II. Prezentacja książki Dar i Tajemnica napisanej z okazji 50. rocznicy święceń kapłańskich.
1997 W czasie 7. Pielgrzymki do Polski i przewodniczenia uroczystościom 1000. rocznicy śmierci św. Wojciecha, Jan Paweł II spotkał się z prezydentami państw środkowoeuropejskich; wydarzenie to zostało nazwane II Zjazdem Gnieźnieńskim.
1998 20. lecie pontyfikatu i 40. lecie biskupstwa Jana Pawła II.
1999 Zgodnie z przepowiednią prymasa Stefana Wyszyńskiego, papież Polak wprowadza Kościół w trzecie tysiąclecie.
2000 Jan Paweł II udaje się z pielgrzymką do Ziemi Świętej; podróż ta została później nazwana „pielgrzymką pielgrzymek”.
2001 Papież udaje się p raz pierwszy na Ukrainę. W Polsce obchodzony jest I Dzień Papieski.
2002 Jan Paweł II dodaje do modlitwy różańcowej czwartą część, tajemnice światła.
2003 Prezentacja poematu Jana Pawła II „Tryptyk Rzymski”.
2004 Ogłoszenie przez Jana Pawła II Roku Eucharystii.
2005 2 kwietnia - Odejście Jana Pawła II do domu Ojca.

Wersja do druku