Patron szkoły

18 maja 1920 – urodził się Karol Wojtyła w Wadowicach

20 czerwca 1920 – Karol Wojtyła został ochrzczony przez ks. Franciszka Żaka w kościele Ofiarowania NMP w Wadowicach

1926-1930 – nauka w Szkole Powszechnej

13 kwietnia 1929 – śmierć matki Emilii

25 maja 1929 – Pierwsza Komunia Święta, do której przygotował Karola ks. Jan Pawela

5 grudnia 1932 – śmierć brata Edmunda – lekarza, który zaraził się w szpitalu szkarlatyną

1930-1938 – nauka w I Państwowym Gimnazjum im. Marcina Wadowity

3 maja 1938
– sakramentu bierzmowania Karolowi Wojtyle udziela ksiądz arcybiskup Stefan Sapieha

14 maja 1938 – egzamin dojrzałości (matura)

Koniec wakacji 1938 – przeprowadzka się wraz z ojcem do Krakowa na ul. Tyniecką 10

1938-1939 – studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagielońskim (UJ) w Krakowie

1 września 1939 – wybuch II wojny światowej – Karol Wojtyła służy na Wawelu do Mszy św., a wcześniej spowiada się z racji pierwszego piątku miesiąca

1940-1944
– praca w krakowskich zakładach sody „Solvay”

18 luty 1941 – śmierć ojca Karola

1941-1943 – rozwijanie pasji aktorskiej w Teatrze Rapsodycznym

1942-1946 – studia teologiczne w Metropolitarnym Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie

29 lutego 1944 – wypadek drogowy – Karol zostaje potrącony przez niemiecką ciężarówkę

7 sierpnia 1944 – Karol z innymi klerykami zamieszkuje na ul. Franciszkańskiej 3 po tzw. „czarnej niedzieli”

1 listopada 1945 – zostaje asystentem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie

1 listopada 1946 – przyjmuje sakrament kapłaństwa z rąk księdza arcybiskupa Stefana Sapiehy w prywatnej kaplicy arcybiskupów krakowskich na ul. Franciszkańskiej

2 listopada 1946 – „troiste” prymicje na Wawelu w krypcie św. Leonarda – odprawia trzy Msze św. z okazji Dnia Zadusznego

10 listopada 1946 – Msza św. prymicyjna ks. Karola Wojtyły w Wadowicach

1946-1948 – studia doktoranckie na „Angelicum” – na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu w Rzymie

19 czerwca 1948
– obrona pracy doktorskiej w Rzymie na temat: „Doktryna wiary u św. Jana od Krzyża”

16 grudnia 1948 – otrzymuje potwierdzenie tytułu doktora teologii na UJ w Krakowie

1948-1949 – wikary w parafii Wniebowzięcia NMP w Niegowici

1949-1951 – duszpasterz akademicki w parafii św. Floriana w Krakowie

1951-1954 – urlop naukowy na przygotowanie habilitacji na UJ

3 grudnia 1953 – obrona rozprawy habilitacyjnej na UJ pt. „Próba opracowania etyki chrześcijańskiej według sytemu Maxa Schelera”

1953-1978 – prowadzenie „duszpasterstwa turystycznego” wśród młodzieży

październik 1954 – rozpoczyna wykłady na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (KUL) i w seminariach duchownych

4 lipca 1958 – mianowanie ks. Karola Wojtyły przez Piusa XII na biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej

28 września 1958 – otrzymanie sakry biskupiej w Katedrze Wawelskiej

1962-1963 – funkcja Wikariusza Kapitulnego po śmierci ks. arcybiskupa Eugeniusza Baziaka

1962-1965 – udział w czterech sesjach Soboru Watykańskiego II w Rzymie

13 stycznia 1964
– nominacja ks. biskupa Karola Wojtyły przez Pawła VI na arcybiskupa krakowskiego

8 marca 1964 – Ingres na Wawelu nowego metropolity krakowskiego ks. arcybiskupa Karola Wojtyły

28 czerwca 1967 – zostaje wybrany przez Pawła VI na członka Kolegium Kardynalskiego

28 września 1978 – 20–lecie święceń biskupich księdza kardynała Karola Wojtyły na Wawelu. W nocy umiera Jan Paweł I…

16 października 1978 – wybór kardynała Karola Wojtyły na Papieża, który przyjął imię Jana Pawła II

22 października 1978 – uroczysta inauguracja pontyfikatu Jan Pawła II na placu św. Piotra w Rzymie