Patron szkoły

TIARA  – stały element herbów papieskich. Jest to dawne uroczyste papieskie nakrycie głowy, bardzo bogato zdobione. Na tiarze umieszczone są trzy korony, które symbolizują potrójną władzę papieską: nauczycielską, kapłańską i pasterską. Ojciec Święty Pawła VI w 1963 roku złożył symbolicznie swoją tiarę na ołtarzu, a następnie sprzedał ją. Uzyskane pieniądze rozdał ubogim. Od tamtego momentu tiara przestała być  używana. Została tylko w herbie. Jako nakrycie głowy dostojnicy Kościoła używają teraz mitry.

KRZYŻ – symbol przynależności papieża do Kościoła i do Jezusa Chrystusa, który na krzyżu oddał za nas swoje życie.

LITERA „M” – pierwsza litera imienia Maryi, której Jan Paweł II zawierzył całe swoje życie.

DWA SKRZYŻOWANE KLUCZE – symbol władzy Papieża jako Głowy Kościoła i następcy św. Piotra, któremu Pan Jezus powiedział: „Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego”.

NAPIS: TOTUS TUUS – Myśl przewodnia życia Ojca Świętego Jana Pawła II. „Totus Tuus ego sum, et omnia mea tua sunt”. „Cały jestem Twój i wszystko moje Twoim jest”. Zdanie to znalazł Karol Wojtyła jako młodzieniec w książce: „Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi” św. Ludwika Marii Grigon de Monford.