Konkurs regionalny

Po raz szósty nasza szkoła zorganizowała Międzyszkolny Konkurs Regionalny "Co wiem o Wadowicach i okolicy?". Patronat honorowy nad konkursem, który przeprowadzony został 23 maja 2019 r., objął Burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński.

Do rozgrywek przystąpiło dziewięć trzyosobowych drużyn. Uczniowie zmagali się z ośmioma zadaniami, pytania dotyczyły m.in. historii Wadowic, zabytków i zasłużonych dla regionu osób, w tym Karola Wojtyły. Dwie konkurencje nawiązywały do niedawnej 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Nad przebiegiem konkursu czuwało jury, które na bieżąco oceniało pisemne i ustne zadania. Po chwili przerwy, podczas której uczestnicy skosztowali poczęstunku przygotowanego przez Radę Rodziców, zaprezentowany został taniec z flagami w wykonaniu uczennic z klas trzecich. Następnie rozpoczęła się najprzyjemniejsza część spotkania. Dyplomy i nagrody dla drużyn wręczał dyrektor Urzędu Miejskiego w Wadowicach Bartłomiej Tkacz oraz dyrektor szkoły Joanna Zając. Na podium stanęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zawadce - Piotr Gal i Dominik Rolka. Drugie miejsce przypadło drużynie ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Wadowicach w składzie: Natalia Dybczak, Zofia Krupnik i Przemysław Pindel. Trzecie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wadowicach w składzie: Dominika Balonek, Dawid Cygan, Izabela Gąsiorek. Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom. Dziękujemy głównym sponsorom konkursu - Urzędowi Miejskiemu w Wadowicach, Muzeum Miejskiemu oraz Wadowickiemu Centrum Kultury. Już dziś zapraszamy za dwa lata na kolejną edycję konkursu.

ZOBACZ ZDJĘCIA Z KONKURSU