Wydarzenia

W dniach 8-9 marca uczniowie klas 1-3 uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych pod hasłem "Konflikt - mówię, słucham, akceptuję". Zajęcia prowadziła pani Julia Kulik - psycholog z Polskiego Centrum Profilaktyki z Krakowa. Dzieci miały okazję dowiedzieć się, że złość jest uczuciem, które każdy ma prawo przeżywać, że jest nam ona także potrzebna np. aby obronić siebie i innych, a najważniejsze w wyrażaniu złości to, aby nie szkodzić innym. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w warsztatach, dzielili się mądrymi spostrzeżeniami, tworzyli prace plastyczne obrazujące złość. Mamy nadzieję, że udział w zajęciach przyczyni się do lepszego zrozumienia siebie i innych oraz radzenia sobie w sporach i konfliktach.

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ

Uczniowie w klasie uczestniczący w warsztatach online.