2 listopada 2020 r. rozpoczęliśmy w naszej szkole projekt „W Wadowicach uczymy się przez całe życie! Języki, kultura, integracja”.
Nauczyciele i pracownicy administracji szkoły w ramach programu Erasmus + Akcja KA101 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” otrzymali dofinansowanie w kwocie 48 357,00 euro. Akcja ta w obszarze edukacji szkolnej ma na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganej przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe oraz pogłębiają współpracę międzynarodową.
Projekt powstał w wyniku zaobserwowania potrzeb poprawy funkcjonowania instytucji w zakresie metodyki, współpracy międzynarodowej, integracji uczniów zagrożonych wykluczeniem oraz kompetencji językowych kadry. Jego głównym elementem będą mobilności kadry, czyli 2-tygodniowe wyjazdy szkoleniowe do europejskich krajów: Włoch, Irlandii, na Maltę oraz Cypr, do miast słynących z rozwiniętej turystyki językowej. Projekt będzie trwał przez 20 miesięcy (do 1 lipca 2022 r.).