W ramach zajęć dodatkowych "Doświadczenia przyrodnicze" dzieci z klas I-II poszerzają zasób wiadomości dotyczących świata przyrody i techniki. Dzieci uczą się poprzez działanie, ponieważ zajęcia mają charakter zabaw badawczych i eksperymentów. Wykonując proste doświadczenia, znajdują odpowiedzi na wiele pytań. Rozwijają umiejętność logicznego myślenia i formułowania wniosków.
Zajęcia są częścią projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z gminy Wadowice".

W pierwszym miesiącu zajęć dzieci odkrywały tajemnice wody i brały udział w zabawach badawczych z wodą. Między innymi przeprowadziły eksperymenty: "Co pływa, a co tonie", "Co rozpuszcza się w wodzie", "Jak woda i mydło niszczą brud", doświadczenie "Wulkan".

ZOBACZ ZDJĘCIA