Wydarzenia

Z okazji 100-lecia urodzin Jana Pawła II – patrona naszej szkoły – wolontariusze w imieniu całej społeczności szkolnej podjęli piękne dzieło Misjonarzy Pallotynów "ADOPCJA SERCA".
Głównym celem tej akcji jest zapewnienie podstawowych środków do życia najuboższym dzieciom żyjącym w misyjnych krajach afrykańskich.
Adopcja serca polega na comiesięcznych wpłatach kwoty 16 Euro lub jej równowartości (ok. 70 zł) konkretnemu (przydzielonemu przez misjonarzy) dziecku, co starcza na opłacenie szkoły, zakup materiałów szkolnych, żywności, ubrań oraz potrzebnych leków.
Nasza szkoła zgłosiła chęć adopcji jednego dziecka, któremu pragniemy systematycznie pomagać, przesyłając wyznaczoną kwotę. W tym celu rozpoczynamy od dziś zbiórkę GROSIKÓW (1, 2, 5, 10, 20, 50 gr) do opisanych pojemników wystawionych przy wejściach do szkoły.
Obecnie czekamy na przydzielenie naszej szkole jako rodzinie adopcyjnej konkretnego dziecka i przysłanie nam jego kwestionariusza osobowego, czyli informacji na jego temat. Wtedy będziemy mogli też rozpocząć korespondencję listowną z takim dzieckiem w celu wymiany informacji, zdjęć lub widokówek.
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów oraz pracowników naszej szkoły do włączenia się w tę piękną światową akcję miłosierdzia.
Niech nasze wspólne zaangażowanie w "Adopcję serca" będzie hołdem złożonym patronowi naszej szkoły Janowi Pawłowi II.

Dziękujemy - Wolontariusze