Wydarzenia

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu
pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z gminy Wadowice"