Wydarzenia

Nasza szkoła przystąpiła do projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z gminy Wadowice". Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa oraz Budżetu Gminy Wadowice.

Głównym celem tego projektu jest podniesienie u uczniów klas I-VIII kompetencji matematycznych, przyrodniczych oraz językowych i informatycznych. Dodatkowo uczniowie zakwalifikowani do zajęć będą mieli możliwość uczestniczenia bezpłatnie w wycieczkach edukacyjnych i warsztatach naukowych. Zajęcia projektowe będą realizowane od października 2020 r. do czerwca 2022 r.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 659 836,52 zł, natomiast uzyskane dofinansowanie wynosi 1 576 844,69 zł, co stanowi 95% wartości projektu.
W czasie wakacji szkoła otrzymała już schodołaz, który pozwoli dzieciom z niepełnosprawnościami pokonać schody na I piętro budynku.

Więcej informacji na temat projektu: https://wadowice.pl/szkoly-w-gminie-wadowice-beda-jeszcze-nowoczesniejsze