Wydarzenia

Lekcje angielskiego to nie tylko słówka i gramatyka - to nieraz prawdziwe lekcje życia o ważnych problemach współczesnego świata. Ostatnio klasy 8a i 8b omawiały ekologiczny problem. W rezultacie powstały projekty o oszczędzaniu naturalnych zasobów środowiska (energii, wody). Uświadomiliśmy sobie jak niewiele codziennie trzeba, aby chronić naszą planetę. Na naszych pracach znalazły się takie wskazówki jak: turn off the lights (wyłączaj światło), compost food waste (kompostuj odpadki żywnościowe), recycling, mend old clothes (naprawiaj stare ubrania), save water (oszczędzaj wodę). Pamiętaj: Be eco-friendly! (Bądź przyjazny dla środowiska).