Wydarzenia

W ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej "Dobrze Cię widzieć" nasi uczniowie otrzymali nieodpłatnie kamizelki odblaskowe.

Celem projektu "Bezpieczna droga" jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży. Projekt jest finansowany przez Fundusz Sprawiedliwości.