Wydarzenia

Dnia 14 listopada 2018 r. w Wadowickim Centrum Kultury odbyła się III Wadowicka Gala Wolontariatu, na którą zaproszeni zostali członkowie szkolnych kół wolontariatu wraz z opiekunami. Swoją działalność i osiągnięcia za rok szkolny 2017/2018 zaprezentowało 21 kół z powiatu wadowickiego.
Przedstawiciele naszego szkolnego koła wolontariatu: Patrycja, Emilka, Hania i Oliwia wraz z opiekunem panią Darią Prokopiuk przedstawiły zebranym nasz szkolny Projekt "Bez granic", w ramach którego pomagamy mieszkańcom Krysowic i Czyszek - polskich wiosek na Ukrainie. Podejmowane przez wolontariuszy i całą społeczność szkolną działania wzbudziły podziw i uznanie zgromadzonych.
Każde koło otrzymało podziękowanie za podejmowane prace na rzecz innych. Gala była wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń, zaplanowania i podjęcia wspólnych działań na rzecz potrzebujących.

ZOBACZ ZDJĘCIA