Wydarzenia - 2017/2018

Od poniedziałku 23 kwietnia 2018 roku przy naszej szkole działa stacja monitoringu jakości powietrza. Została ona przeniesiona z Placu Jana Pawła II, gdzie została zamontowana w styczniu 2017 roku. Stacja ta umożliwia w trybie ciągłym pomiar poziomu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego pyłem zawieszonym PM10 oraz kancerogennym benzo(a)pirenem. Pomiary realizowane są w ramach projektu „Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej LIFE14 IPE PL021, a stacja jest własnością Krakowskiego Alarmu Smogowego.

WIĘCEJ NA TEMAT STACJI MONITORINGU W WADOWICACH