Regulaminy
  1. Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego, należy je zwrócić przed wakacjami.
  2. Uczeń zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w okładce, chronienia go przed zniszczeniem lub utratą. Drobne uszkodzenia należy naprawiać na bieżąco.
  3. W podręczniku nie wolno niczego pisać ani zaznaczać.
  4. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia podręcznik należy zwrócić do biblioteki.
  5. Za zgubiony lub zniszczony podręcznik odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice (opiekunowie) ucznia.