Poczytaj mi, przyjacieluW październiku 2009 roku nasza szkoła przyłączyła się do projektu "Poczytaj mi, przyjacielu". Jest to program zainicjowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, w ramach którego uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych czytają książki najmłodszym. Dzięki uczestnictwu w programie młodzi ludzie mają okazję, często po raz pierwszy, zetknąć się z wolontariatem, kontakt z młodszymi uczy ich budowania więzi, a publiczne wystąpienia pozwalają zyskać więcej pewności siebie.

Przez dwa lata wolontariuszki z dwóch klas dwa razy w miesiącu przeprowadzały zajęcia czytelnicze w oddziale przedszkolnym. Dziewczyny samodzielnie wybierały teksty do lektury oraz opracowywały do nich pytania, wymyślały zabawy, gdyż każde takie zajęcia to także okazja do wspólnej rozmowy, rysowania, śpiewania.