Biblioteka szkolna pełni rolę ogólnoprzedmiotowej pracowni, w której uczniowie zdobywają umiejętności samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

Księgozbiór biblioteki gromadzony jest od 1 września 2001 roku (tj. od założenia szkoły). Od września 2002 roku biblioteka jest skomputeryzowana, dzięki czytnikowi kodów kreskowych wypożyczanie książek jest w pełni zautomatyzowane.

Dzięki systemowi MOL NET+ można przeglądać katalog biblioteczny  w trybie online.

Obecnie księgozbiór liczy ok. 15.000 woluminów. Są to głównie lektury, podręczniki, literatura dziecięca i młodzieżowa, klasyka, literatura pedagogiczna i metodyczna dla nauczycieli oraz pozycje ze wszystkich dziedzin wiedzy. Wydzielony i oznaczony księgozbiór podręczny zawiera encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki językowe i rzeczowe, leksykony, albumy itp.
Zbiory zostały sklasyfikowane według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD).

Poza pozycjami książkowymi w bibliotece gromadzone są wydawnictwa multimedialne, czasopisma dla dzieci i nauczycieli (m.in. "National Geographic Odkrywca", "Świerszczyk", "Kumpel", "Wychowawca", "Biblioteka w Szkole"), gry planszowe.