Biblioteka szkolna pełni rolę ogólnoprzedmiotowej pracowni, w której uczniowie zdobywają umiejętności samodzielnego pogłębiania swojej wiedzy oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień.W bibliotece

Księgozbiór biblioteki gromadzony jest od 1 września 2001 roku (tj. od założenia szkoły). Od września 2002 roku biblioteka jest skomputeryzowana, dzięki czytnikowi kodów kreskowych wypożyczanie książek jest w pełni zautomatyzowane.

Dzięki systemowi MOL NET+ można przeglądać katalog biblioteczny  w trybie online.

Obecnie księgozbiór liczy ok. 10000 woluminów. Są to głównie lektury, podręczniki, literatura dziecięca i młodzieżowa, klasyka, literatura pedagogiczna i metodyczna dla nauczycieli oraz pozycje ze wszystkich dziedzin wiedzy. Wydzielony i oznaczony księgozbiór podręczny zawiera encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki językowe i rzeczowe, leksykony, albumy itp. Zbiory zostały sklasyfikowane według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD).

Poza pozycjami książkowymi w skład księgozbioru podręcznego biblioteki wchodzą wydawnictwa multimedialne - kasety wideo, filmy dvd oraz encyklopedie multimedialne.
Gromadzimy również kilkanaście tytułów czasopism dla dzieci i nauczycieli (m.in. "Świerszczyk", "Kumpel", "National Geographic Odkrywca", "Biblioteka w Szkole", "Wychowawca").