Przedstawiamy wybrane tytuły z zakupionych lub otrzymanych w darze książek
włączonych do szkolnego księgozbioru.

Rok szkolny 2019/2020

Rok szkolny 2018/2019

Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2016/2017

Rok szkolny 2015/2016

Przystąpiliśmy do projektu "Książki naszych marzeń"!

Rok szkolny 2014/2015

Rok szkolny 2013/2014