Regulaminy

1 Zasady korzystania z biblioteki w czasie pandemii
2 Regulamin biblioteki szkolnej
3 Regulamin wypożyczania podręczników