Od września 2006 roku w bibliotece szkolnej działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, początkowo współfinansowane ze środków MEN i Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do zadań Centrum należy m.in.:

  • ułatwienie zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz informacji multimedialnej,
  • wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia,
  • stwarzanie warunków do wartościowego spędzania czasu wolnego,
  • pełnienie funkcji ośrodka szerzenia kultury informacyjnej.

W skład wyposażenia biblioteki wchodzi obecnie pięć komputerów z oprogramowaniem multimedialnym oraz dostępem do Internetu, laptop, urządzenie wielofunkcyjne ze skanerem, drukarka atramentowa A3, radioodtwarzacz cd, monitor interaktywny.

Komputery służą przede wszystkim do celów edukacyjnych. Szczegółowe zasady z ich korzystania przedstawia regulamin, z którym każdy użytkownik musi się zapoznać.