O bibliotece

UWAGA! Kolejna edycja konkursu odbędzie się dopiero w roku szkolnym 2018/2019.

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie "Wielka Liga Czytelników"!

Celem konkursu "Wielka Liga Czytelników" jest wyłonienie najlepszych czytelników wśród uczniów szkół podstawowych i kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy, kreowanie mody na czytelnictwo, promowanie wartości rodzinnych, w tym wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi.

Konkurs przebiega w trzech etapach:

  1. pierwszy (szkolny) - indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych i test kwalifikacyjny do półfinałów,
  2. drugi (półfinały wojewódzkie) - drużynowy test,
  3. trzeci (finał ogólnopolski) - drużynowe potyczki literackie.
  • Uczniowie do 24 lutego 2017 r. zdobywają zaliczenia /sprawności poprzez czytanie proponowanych przez Organizatorów książek i rozwiązywanie przygotowanych do nich testów. Testy zawierają pytania dotyczące treści całej książki lub jej fragmentu, a także pytania interdyscyplinarne.
  • Dozwolona, a nawet wskazana jest wspólna praca dzieci wraz z rodzicami/opiekunami przy rozwiązywaniu testów. Rodzice mogą wspierać dzieci, nakierowywać je na właściwy tok myślenia, czy odpowiednie źródło informacji, ale nie powinni wypełniać testu.
  • Każdy formularz WLC dotyczy jednej książki. Za każdy formularz można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Do zaliczenia każdego testu należy zdobyć minimum 80 punktów. Za zaliczenie testu uczniowie otrzymują sprawność.
  • Uczestnicy konkursu, którzy zdobędą 10 sprawności mogą wziąć udział w szkolnym teście kwalifikacyjnym do półfinału.
  • Test kwalifikacyjny odbędzie się w szkole bez udziału rodziców i bez tekstu konkursowej lektury w wyznaczonym terminie (między 1 a 10 marca).
  • Po troje zawodników na obydwu poziomach (kl. 1-3 i 4-6), którzy uzyskali najlepsze wyniki w teście kwalifikacyjnym przechodzi do wojewódzkiego półfinału.
  • Etap drugi (półfinał wojewódzki) odbędzie się 21 kwietnia 2017 r.