Biblioteka szkolna zaprasza uczniów do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie "Wielka Liga Czytelników"!

Celem konkursu "Wielka Liga Czytelników" jest wyłonienie najlepszych czytelników wśród uczniów szkół podstawowych i kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy, kreowanie mody na czytelnictwo, promowanie wartości rodzinnych, w tym wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi.

Konkurs przebiega w trzech etapach:

 1. pierwszy (szkolno-biblioteczny) - indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych;
 2. drugi (test kwalifikacyjny) - test indywidualny w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych;
 3. trzeci (powiatowy) - test drużynowy w placówkach wyznaczonych przez Koordynatorów Powiatowych.
 • Etap pierwszy rozpoczyna się 25 listopada 2019 r. i trwa do 13 marca 2020 r.
 • Uczniowie zdobywają sprawności poprzez czytanie książek z proponowanej listy 15 tytułów i rozwiązywanie przygotowanych do nich testów, odbieranych u koordynatora szkolnego. Testy zawierają pytania dotyczące treści całej książki lub jej fragmentu, a także pytania interdyscyplinarne powiązane z treścią książki.
 • Każdy formularz WLC dotyczy jednej książki. Za każdy formularz można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Do zaliczenia każdego testu należy zdobyć minimum 80 punktów. Za zaliczenie testu uczniowie otrzymują sprawność.
 • Dozwolona, a nawet wskazana jest wspólna praca dzieci wraz z rodzicami/opiekunami przy rozwiązywaniu testów. Rodzice mogą wspierać dzieci, nakierowywać je na właściwy tok myślenia, czy odpowiednie źródło informacji, ale nie powinni wypełniać testu za nie.
 • Dopuszczalne jest przyznanie uczestnikowi po jednej sprawności za: zajęcie I, II lub III miejsca w innym konkursie czytelniczym, który realizuje dana placówka; wykonanie pracy plastycznej do konkursowej książki lub plakatu promującego czytelnictwo.
 • Tylko Ci uczestnicy konkursu, którzy zdobędą komplet 10 sprawności, mogą wziąć udział w kolejnym etapie konkursu – szkolnym/bibliotecznym teście kwalifikacyjnym.
 • Etap drugi powinien zostać zorganizowany w terminie od 16 do 27 marca 2020 r.
 • Test kwalifikacyjny dotyczy znajomości treści książki wskazanej przez Koordynatora Placówki.
 • Do etapu powiatowego wyłonionych zostanie maksymalnie po trzech zawodników z każdej kategorii (kl. 1–4 i kl. 5–8), którzy uzyskali najlepsze wyniki w teście kwalifikacyjnym, ale nie mniej niż 80% punktów.
 • Etap trzeci - drużynowy test powiatowy - odbędzie się 28 kwietnia 2020 r.
 • Przyznane zostaną następujące tytuły: za zajęcie I miejsca – Mistrz Powiatu; za zajęcie II miejsca – I Wicemistrz Powiatu; za zajęcie III miejsca – II Wicemistrz Powiatu; wyróżnienie (dla wszystkich drużyn, które uzyskają co najmniej 80% punktów).

Szczegółowy regulamin konkursu oraz informacje o kolejnych etapach znaleść można na stronie wielka-liga.pl.

Aby zapisać się do konkursu należy złożyć w bibliotece szkolnej podpisany przez rodzica/opiekuna formularz zgłoszenia udziału w konkursie zawierającego zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku uczestnika konkursu. Zapraszamy do zabawy!

Uwaga!

Test kwalifikacyjny do etapu powiatowego odbędzie się 27 marca 2020 r. Będzie obowiązywała znajomość następujących książek:

 1. "Pięciopsiaczki" Wandy Chotomskiej (dla kl. 1-4),
 2. "Pozłacana rybka" Barbary Kosmowskiej (dla kl. 5-8).