Wydarzenia

Otrzymaliśmy podziękowanie za udział w akcji "Razem na Święta". Nasza szkoła w ramach tego przedsięwzięcia:

  1. wykonała kartki świąteczne dla podopiecznych MOPS Wadowice (świetlica),
  2. wykonała ozdoby świąteczne i kartki dla osób starszych, chorych i samotnych zamieszkałych na osiedlu Pod Skarpą (wolontariat),
  3. przesłała życzenia do szkoły w Wilnie oraz zaprzyjaźnionych dzieci z Krysowic i Strzelczysk na Ukrainie,
  4. przesłała kartka oraz stroiki emerytowanym pracownikom naszej szkoły,
  5. wysłała listy dla pracowników służby zdrowia z podziękowaniami za zaangażowanie w walce z wirusem COVID-19 (uczniowie klas siódmych).

Zdjęcie listów w kopertach

Skan dyplomu z podziękowaniem