Wydarzenia

W Dniu Edukacji Narodowej - 14 października 2020 r. - odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju miała ona inny niż dotychczas charakter, na sali gimnastycznej oprócz uczniów i pracowników szkoły znaleźli się reprezentanci rodzin pierwszoklasistów.
W obecności Pocztu Sztandarowego najmłodsi uczniowie złożyli przysięgę, po czym pani dyrektor Joanna Zając pasowała każdego pierwszaka na ucznia naszej szkoły. Gdy zostały odebrane wszystkie legitymacje i emocje trochę opadły, nastąpiła krótka część artystyczna. Dzieci zaprezentowały wierszyki piosenki, które poznawały od początku roku szkolnego, nie zabrakło nawet występu w języku angielskim. Spotkanie zakończyło się życzeniami z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które rodzice skierowali do dyrekcji i nauczycieli.

ZOBACZ ZDJĘCIA