Wydarzenia

W tym roku Samorząd Uczniowski oraz uczniowie klasy 5b składali życzenia swoim pedagogom za pośrednictwem audycji radiowej.
Przywołali rok 1773, kiedy to 14 października Sejm Rzeczpospolitej zatwierdził Komisję Edukacji Narodowej – pierwszą w Europie państwową władzę oświatową powołaną przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Był to wielki krok w tworzeniu polskiego szkolnictwa na szczeblach: podstawowym, średnim i wyższym.
Przypomnieli, że stanowimy społeczność zgromadzoną wokół postaci Patrona Jana Pawła II, który wielokrotnie zwracał uwagę na kształtowanie postaw młodego człowieka:

- "Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali."
- "Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne... Tylko dziś jest twoje."
- "Człowiek nie może być tylko wychowywany. Musi wychowywać samego siebie, być dla siebie wychowawcą."

Finałem programu były słowa wdzięczności skierowane pod kierunkiem Nauczycieli oraz Pracowników Obsługi i Administracji. Uczniowie podziękowali za cierpliwość, serdeczność i wyrozumiałość okazywane im na co dzień. Audycję zamykał chóralny śpiew: "Sto lat…" brzmiący we wszystkich szkolnych salach.