Wydarzenia

Dnia 16 września 2020 r. odbyły się ćwiczenia próbnej ewakuacji. O godz. 12.25 zostało ewakuowanych 287 uczniów i 35 pracowników. Ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie, każdy wiedział jak postępować, kiedy usłyszy sygnał alarmu. Czas ewakuacji to 4 min. 7 s., zostały wykorzystane cztery wyjścia ewakuacyjne. Spotkaliśmy się na boisku przyszkolnym, gdzie pani dyrektor podsumowała próbny alarm, ale także przypomniała o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w szkole podczas epidemii, o zasadach BHP w szkole, na podwórku, w domu i w drodze do szkoły.