Wydarzenia

31 lipca ósmoklasiści odebrali wyniki egzaminów.
Radości nie było końca, bo uczniowie świetnie poradzili sobie z zadaniami zarówno z języków polskiego i angielskiego, jak i z matematyki.
Wysokie wyniki (73% z języków oraz 72% z matematyki) spowodowały, że  nasi absolwenci znaleźli się na 8., czyli bardzo wysokim staninie z języka ojczystego i obcego, natomiast z matematyki na 9. – najwyższym staninie. (Skala staninowa odpowiada nam na pytanie, jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia, szkołę... na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację.)
Serdecznie gratulujemy tak wspaniałych wyników i życzymy wszystkim byłym już ósmoklasistom powodzenia w nowych szkołach, wiary we własne możliwości oraz chęci do rozwijania się i zdobywania wiedzy.

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy SP1 Wadowice