Wydarzenia

Nasza szkoła w ramach gminnego projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z Gminy Wadowice" otrzyma pieniądze na doposażenie i unowocześnienie pracowni informatycznej, językowej, przyrodniczej i matematycznej! Planowane są również dodatkowe zajęcia dla uczniów z matematyki, języków obcych, przedmiotów przyrodniczych i programowania, wycieczki naukowe, a także szkolenia dla nauczycieli.
Realizacja projektu przypada na lata 2020-2022. Pieniądze na jego realizację będą pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE UM