Wydarzenia

Dnia 7 maja 2019 r. siedmioosobowa reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w Gminnym Konkursie Ortograficznym organizowanym przez Szkołę Podstawową w Wysokiej i Wadowickie Centrum Kultury. W ortograficznych potyczkach swoich sił próbowali szkolni mistrzowie: Dawid Krężel (2b), Krzysztof Szczygieł (3a), Victoria Rachtan (3b), Jan Ścibielski (4b), Emilia Gieruszczak (5a), Zuzanna Boba (6b) i Norbert Handzlik (8b). Pierwsze miejsce i zaszczytny tytuł Mistrza Ortografii 2019 w kategorii klas I–III otrzymał Krzysztof Szczygieł. To wielki sukces, gdyż wszyscy uczestnicy zgodnie twierdzili, iż dyktanda były bardzo trudne. Serdecznie gratulujemy!