Wydarzenia

Wspominając 72. rocznicę wyzwolenia ziemi wadowickiej spod okupacji hitlerowskiej, 27 stycznia 2017 r. trzecioklasiści uczestniczyli w warsztatach "Historia pieczęci miasta Wadowice" współfinansowanych przez Gminę Wadowice. Przeprowadzili je członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej - p. Grzegorz Pacut oraz p. Zbigniew Majtczak.
Pierwszą część spotkania stanowił wykład połączony z prezentacją multimedialną nt. rozwoju pieczęci miejskich na przestrzeni wieków. Ciekawa opowieść pana Majtczaka z genealogią polskich rodów i herbów w tle, zgromadzone odciski pieczęci stworzyły szczególną atmosferę i klimat oraz rozbudziły zainteresowanie dzieci. W dalszej części uczniowie redagowali korespondencję do rodziców i adresowali koperty. Gotowy list każdy samodzielnie zabezpieczał odciskiem lakowym z pieczęcią herbu miasta Wadowic.
73 uczestników warsztatów otrzymało certyfikat potwierdzający udział w tym wydarzeniu.

ZOBACZ ZDJĘCIA