Nasza szkoła zapewnia uczniom pełnowartościowe posiłki w estetycznym otoczeniu stołówki szkolnej. Obiady przygotowywane są w profesjonalnie wyposażonej kuchni.
Chętni mogą korzystać z obiadów w formie miesięcznego abonamentu.

Opłaty przyjmowane są do 10. dnia każdego miesiąca:
- w formie gotówkowej w okienku kasowym w godz. 8.00-13.30 (od 1. do 10. dnia każdego miesiąca),
- w formie przelewu bankowego (od 1. do 10. dnia każdego miesiąca) na numer konta: 25 1050 1445 1000 0024 3614 3925.

Odpisy za wymówione wcześniej obiady (najpóżniej do godz. 8.00 danego dnia) będą uwzględnione przy wpłacie na kolejny miesiąc.

W maju opłata za obiady wynosi 68 zł na jednego ucznia.