Osiągnięcia naszych uczniów w konkursach pozaszkolnych

1 Rok szkolny 2014/2015
2 Rok szkolny 2013/2014
3 Rok szkolny 2012/2013
4 Rok szkolny 2011/2012
5 Rok szkolny 2010/2011
6 Rok szkolny 2009/2010
7 Rok szkolny 2008/2009
8 Rok szkolny 2007/2008
9 Rok szkolny 2006/2007
10 Rok szkolny 2005/2006
11 Rok szkolny 2004/2005
12 Rok szkolny 2003/2004
13 Rok szkolny 2002/2003
14 Rok szkolny 2001/2002