Wszystkich uczniów serdecznie zapraszamy do uczestniczenia
w ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH prowadzonych przez nauczycieli naszej szkoły!

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ - II PÓŁROCZE