Wszystkich uczniów serdecznie zapraszamy do uczestniczenia
w ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH prowadzonych przez nauczycieli naszej szkoły!

HARMONOGRAM ZAJĘĆ - I PÓŁROCZE