Łącznicy w roku szkolnym 2017/2018

4a        
4b        
4c        
5a       Adrian Skrzypkowski
5b       Emilia Brańka
6a        
6b        
7a       Olivier Kożdoń
7b